W portach Gdyni i Gdańska Polski PCS (Port Community  System) wdrożył usługę automatycznego zwalniania  kontenerów po zakończeniu obsługi zgłoszenia w procedurze dopuszczenia do obrotu przez system AIS/IMPORT.

 

W tym celu zgłaszający powinien zadeklarować w nagłówku zgłoszenia celnego w miejscu przeznaczonym na adres e-mail prowadzącego magazyn czasowego składowania, do którego ma być przesłany komunikat DS299, adres e-mail

customs_cargo@polskipcs.pl (technicznie odbywa się to w programie informatycznym dedykowanym dla zgłoszeń celnych).

W rezultacie Polski PCS otrzyma komunikat DS299 w postaci danych identyfikujących kontener w Terminalu Kontenerowym i przetworzy go na komunikat CUSRES dedykowany dla indywidualnego systemu IT Terminala Kontenerowego.

Zachęcamy wszystkich zgłaszających, realizujących obrót kontenerowy na kierunku importowym w Terminalu Kontenerowym BCT  do korzystania z w/w rozwiązania,

ponieważ od dnia 15. 03.2022 wstrzymujemy podpisywanie porozumień, które miałyby umożliwiać dostęp do systemu operacyjnego MAINSAIL  wyłącznie w celu zwalniania kontenerów po odprawie celnej.

 

W ewentualnych sprawach organizacyjnych i instruktażowych wsparcie zapewniają przedstawiciele Polskiego  PCS:

- Ewa Bukowska tel. 603815686, e-mail: ewa.bukowska@polskipcs.pl

- Tomasz Obiedziński tel. 601240575, e-mail: tomasz.obiedzinski@polskipcs.pl