W sytuacji zaostrzającej się konkurencji na rynku przeładunków morskich koniecznością jest zapewnienie usług najwyższej jakości. W odpowiedzi na te potrzeby firma Tideworks Technology opracowała system zarządzania terminalem MainsailTM. Jest to system służący do informowania i zarządzania operacjami terminalu kontenerowego.

Mainsail powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu operacji portowych, w konsultacji z personelem zarządzającym oraz operacyjnym terminali kontenerowych z całego świata. Pozwoliło to na opracowanie systemu szybkiego i elastycznego w działaniu, który w efektywny sposób zarządza terminalem kontenerowym funkcjonującym w różnych uwarunkowaniach związanych z lokalnymi procesami biznesowymi, wymogami klientów i posiadanymi środkami.

https://msol.bct.gdynia.pl/msol/mainsailonline/