Dane rejestracyjne Spółki
NIP: 586 10 19 759
REGON: 190470273
KRS: 0000024234
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego.

BDO: 000112860