Projekt unijny 1/7.4 

 

Informujemy, że firma BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni zrealizowała projekt:
"Modernizacja terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych",
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego; priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 www.pois.gov.pl

Całkowita kwota projektu: 186 539 733,86 zł
Kwota dofinansowania: 50 379 791,51 zł
Nr umowy: POIS.07.04.00-00-010/10-04

Projekt unijny 2/7.4

 Informujemy, że firma BCT- Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni zrealizowała projekt: 
"Zakup suwnic nabrzeżowych dla zwiększenia potencjału operacji intermodalnych terminalu BCT w Gdyni",
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego; priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 www.pois.gov.pl


Całkowita kwota projektu: 67 336 245,75 zł
Kwota dofinansowania: 16 299 090,47 zł
Nr umowy: POIS.07.04.00-00-019/13-00