Projekt ACCESSMILE – instalacja wag osiowych na BCT 

 

 

01.04.2023 BCT rozpoczął prace nad projektem ACCESSMILE – Improving ACCESSibility of last MILE connections of rural and peripheral regions to main TEN-T nodes in Central Europe through ICT. Jest to projekt badawczo -wdrożeniowy dofinasowany z funduszu europejskiego Interreg Central Europe (CE0100034). W ramach tego projektu współpracuje konsorcjum 10 firm europejskich realizujących prace mające na celu poprawę dostępności portów i dużych centrów logistycznych na dystansie tzw. ,,ostatniej mili’’ przy zastosowaniu rozwiązań najnowszych technologii i narzędzi informatycznych. Budżet całego projektu przyznany konsorcjum to 2 210 860 EUR przy 80% dofinansowania i 20% udziale kosztów własnych.

Celem prac pilotowych całego konsorcjum jest podniesienie dostępności i efektywności transportu multimodalnego w relacji ‚,główny węzeł sieci TEN-T, a zaplecze’’. Każda z firm i instytucji, biorących udział w projekcie, realizuje własne rozwiązania, które koncertują się w  trzech grupach zagadnień: systemy awizacji aut i zarządzanie ich przepływem, procedury i narzędzia bramowe, konsolidacja i śledzenie ładunków.

Pilot BCT będzie dotyczył drugiej grupy zagadnień – optymalizacji i poprawy efektywności operacji bramowych. W ramach naszych prac, zainstalujemy na terminalu wagi osiowe, które będą mierzyć nacisk na osie ciężarówek wyjeżdżających z terminalu.

W ramach projektu ACCESSMILE na terenie BCT zostaną zainstalowane wagi osiowe wykorzystujące najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne w postaci paskowych wag preselekcyjnych. Będzie to pierwsze zastosowanie technologii WIM (Weight In Motion) w obiekcie portowym w Polsce.

Wagi zostaną zamontowane w  portalach wyjazdowych systemu automatycznych bram, obok wagi tradycyjnej. W ten sposób zostanie wykorzystany częściowo system bramowy do identyfikacji pojazdów, bez zmiany procedur i samego procesu wyjazdu aut.  Ciężarówki przejeżdżając przez portal wyjazdowy przejadą również przez zamontowane w nawierzchni pętle indukcyjne wagi, które zmierzą nacisk na oś. System wag będzie zintegrowany z systemem terminalowym, który nie pozwoli ciężarówce na wyjazd w przypadku zarejestrowania przeciążenia limitów nacisku na oś.

Mamy nadzieję, że to nowatorskie rozwiązanie, wyeliminuje całkowicie koszty związane z przeważeniami składów kołowych, podniesie jakość oferowanych przez nas usług i będzie powodem do dumy z zastosowania nowych technologii i ciekawych rozwiązań na skalę europejską.

Interreg_PosterPortrait_A3_2022_ACCESSMILE.pdf

Projekt unijny 1/7.4 

 

Informujemy, że firma BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni zrealizowała projekt:
"Modernizacja terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych",
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego; priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 www.pois.gov.pl

Całkowita kwota projektu: 186 539 733,86 zł
Kwota dofinansowania: 50 379 791,51 zł
Nr umowy: POIS.07.04.00-00-010/10-04

Projekt unijny 2/7.4

 Informujemy, że firma BCT- Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni zrealizowała projekt: 
"Zakup suwnic nabrzeżowych dla zwiększenia potencjału operacji intermodalnych terminalu BCT w Gdyni",
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego; priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 www.pois.gov.pl


Całkowita kwota projektu: 67 336 245,75 zł
Kwota dofinansowania: 16 299 090,47 zł
Nr umowy: POIS.07.04.00-00-019/13-00