Projekt ACCESSMILE – instalacja wag osiowych na BCT 

 

 

01.04.2023 BCT rozpoczął prace nad projektem ACCESSMILE – Improving ACCESSibility of last MILE connections of rural and peripheral regions to main TEN-T nodes in Central Europe through ICT. Jest to projekt badawczo -wdrożeniowy dofinasowany z funduszu europejskiego Interreg Central Europe (CE0100034). W ramach tego projektu współpracuje konsorcjum 10 firm europejskich realizujących prace mające na celu poprawę dostępności portów i dużych centrów logistycznych na dystansie tzw. ,,ostatniej mili’’ przy zastosowaniu rozwiązań najnowszych technologii i narzędzi informatycznych. Budżet całego projektu przyznany konsorcjum to 2 210 860 EUR przy 80% dofinansowania i 20% udziale kosztów własnych.

Celem prac pilotowych całego konsorcjum jest podniesienie dostępności i efektywności transportu multimodalnego w relacji ‚,główny węzeł sieci TEN-T, a zaplecze’’. Każda z firm i instytucji, biorących udział w projekcie, realizuje własne rozwiązania, które koncertują się w  trzech grupach zagadnień: systemy awizacji aut i zarządzanie ich przepływem, procedury i narzędzia bramowe, konsolidacja i śledzenie ładunków.

Pilot BCT będzie dotyczył drugiej grupy zagadnień – optymalizacji i poprawy efektywności operacji bramowych. W ramach naszych prac, zainstalujemy na terminalu wagi osiowe, które będą mierzyć nacisk na osie ciężarówek wyjeżdżających z terminalu.

W ramach projektu ACCESSMILE na terenie BCT zostaną zainstalowane wagi osiowe wykorzystujące najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne w postaci paskowych wag preselekcyjnych. Będzie to pierwsze zastosowanie technologii WIM (Weight In Motion) w obiekcie portowym w Polsce.

Wagi zostaną zamontowane w  portalach wyjazdowych systemu automatycznych bram, obok wagi tradycyjnej. W ten sposób zostanie wykorzystany częściowo system bramowy do identyfikacji pojazdów, bez zmiany procedur i samego procesu wyjazdu aut.  Ciężarówki przejeżdżając przez portal wyjazdowy przejadą również przez zamontowane w nawierzchni pętle indukcyjne wagi, które zmierzą nacisk na oś. System wag będzie zintegrowany z systemem terminalowym, który nie pozwoli ciężarówce na wyjazd w przypadku zarejestrowania przeciążenia limitów nacisku na oś.

Mamy nadzieję, że to nowatorskie rozwiązanie, wyeliminuje całkowicie koszty związane z przeważeniami składów kołowych, podniesie jakość oferowanych przez nas usług i będzie powodem do dumy z zastosowania nowych technologii i ciekawych rozwiązań na skalę europejską.

Interreg_PosterPortrait_A3_2022_ACCESSMILE.pdf

EU investment project 1/7.4

 

 

 

We wish to hereby communicate that BCT - Baltic Container Terminal in Gdynia has completed the project: 
“Modernisation of BCT terminal in Gdynia to increase the capacity related to intermodal handling”,
"The Project is co-funded by the European Union from the EU Cohesion Fund under the Operational Programme 7.4: Development of intermodal transport; Priority VII: Environmentally friendly transport, Operational Programme Infrastructure and Environment

www.pois.gov.pl

Total project value: PLN 186,539,733.86
Co-financing amount: PLN 50, 379, 791.51
Contract No.: POIS.07.04.00-00-010/10-04

 

EU investment project 2/7.4

 

 

We wish to hereby communicate that BCT - Baltic Container Terminal in Gdynia has completed the project:  
“Purchase of quayside cranes to increase the potential of the intermodal operations of the BCT terminal in Gdynia”,
co-funded by the European Union from the EU Cohesion Fund under the Operational Programme 7.4: Development of intermodal transport; Priority VII: Environmentally friendly transport, Operational Programme Infrastructure and Environment

www.pois.gov.pl


Total project value: PLN 67,336,245.75
Co-financing amount: PLN 16,299,090.47
Contract No.: POIS.07.04.00-00-019/13-00