Towary przeładowywane w BCT na kierunku importowym są automatycznie blokowane (holdowane) celnie w systemie BCT Mainsail. Zwolnienia celnego w systemie BCT może dokonać celnik lub agent celny, posiadający stosowne uprawnienia w systemie. Nadawane są one przez administratora systemu na podstawie wypełnionego i przesłanego do Biura Obsługi Klienta oświadczenia/upoważnienia, które są zamieszczone do pobrania na naszej stronie internetowej.