Praca w BCT odbywa się w systemie zmianowym:

•    Zmiana I      godz. 06:30 – 14:30 (przerwa w godz. 11:00 – 11:30)
•    Zmiana II     godz. 14:30 – 22:30 (przerwa w godz. 19:00 – 19:30)
•    Zmiana III    godz. 22:30 – 06:30 (przerwa w godz. 03:00 – 03:30)


Obsługa statków: 24 godziny/dobę; 7 dni w tygodniu

Obsługa wagonów: 24 godziny/dobę; 7 dni w tygodniu

Przeładunki kontenerów (relacja plac - samochód i odwrotnie):  od godz. 22:30 w niedzielę do godz. 14:30 w sobotę

 

Przeładunki drobnicy i magazyn: poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 16:00 (wjazd samochodów odbierających / składających drobnicę nie później niż na godzinę przed zamknięciem magazynu).


Szczegółowe informacje dotyczące godzin obsługi i awizacji znajdują się w 
Taryfie BCT 2023

 

Praca BCT  w dni świąteczne:

DATA DODATEK STATKI  KOLEJ BRAMY DROBNICA
01.01.2024 n.d.* od 22:30 od 22:30** od 22:30 wcale
06.01.2024 100%* wg przyjętych zleceń od 22:30** wcale wcale
31.03.2024 n.d. wcale wcale wcale wcale
01.04.2024 100% od 06:30 od 22:30** od 22:30 wcale
01.05.2024 100%* wg przyjętych zleceń od 22:30** od 22:30 wcale
03.05.2024 150%* wg przyjętych zleceń od 22:30** od 22:30 wcale
30.05.2024 100%* wg przyjętych zleceń od 22:30** od 22:30 wcale
15.08.2024 150%* wg przyjętych zleceń od 22:30** od 22:30 wcale
01.11.2024 150%* wg przyjętych zleceń od 22:30** od 22:30 wcale
11.11.2024 150%* wg przyjętych zleceń od 22:30** od 22:30 wcale
24.12.2024 n.d. do 14:30 do 14:30 do 14:30 do 14:30
25.12.2024 n.d. wcale wcale wcale wcale
26.12.2024 100% od 06:30 od 22:30** od 22:30 wcale
31.12.2024 n.d. do 14:30 do 14:30 do 14:30 do 14:30
01.01.2025 n.d.* od 22:30 od 22:30** od 22:30 wcale

*  dodatek zgodny z dniem świątecznym
** możliwość pracy wg. przyjętych zleceń