Bałtycki Terminal Kontenerowy jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku. Przeładunki kontenerów uruchomił 29 października 1979 roku. W maju 2003 roku spółkę BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy kupił Międzynarodowy Operator Terminali Kontenerowych – ICTSI, który uzyskał koncesję przyznaną przez władze portu w Gdyni, zezwalającą na rozwój, działanie i zarządzanie terminalem kontenerowym w Gdyni. Koncesja obejmuje okres 20 lat. ICTSI zakupił 100 procent Bałtyckiego Terminala Kontenerowego.


Międzynarodowy Operator Terminali Kontenerowych (ICTSI) zajmuje się zakupem, rozwojem, zarządzaniem oraz obsługą portów i terminali kontenerowych na całym świecie. ICTSI został założony w grudniu 1987 na Filipinach. Jest wiodącym operatorem wśród międzynarodowych terminali kontenerowych. Posiada zdolność adaptacji do różnych środowisk działania i znacznie wzbogaca wartość obsługiwanych terminali, poprzez zwiększenie ich wydajności na każdym poziomie. ICTSI również dowiódł swoich możliwości w kwestiach dotyczących procesu prywatyzacji, rozbudowując zarówno rozwinięte jak i nowo powstające gospodarki.


BCT jest jednym z najprężniej działających terminali kontenerowych w grupie ICTSI i jednocześnie jednym z największych terminali kontenerowych w Polsce.


Dziś, Grupa ICTSI działa w 19 krajach, na sześciu kontynentach.

32
32 Terminale
19
10,000,000

Nasz cel

SPRAWIĆ, BY PORTY NA CAŁYM ŚWIECIE STYMULOWAŁY POZYTYWNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W ICTSI niestrudzenie pracujemy nad tym, aby tworzyć i prowadzić obiekty portowe w wydajny i zrównoważony sposób, a także zapewnić naszym klientom, partnerom, pracownikom, akcjonariuszom oraz społecznościom, dla których działamy, możliwie jak największe korzyści.

Nasze wartości

Zobowiązanie ICTSI wobec swoich partnerów i społeczności zostało zapoczątkowane ponad trzy dekady temu na Filipinach. Obecnie nasze projekty i terminale znajdują się na sześciu kontynentach i łączą je te same podstawowe wartości, które stanowią fundamenty naszego zrównoważonego podejścia do rozwoju naszej działalności i krajów goszczących. Zasady naszego postępowania określa pięć wartości, które jednocześnie stanową fundament naszego celu:

SZACUNEK DLA WSZYSTKICH

Przywiązujemy ogromne znaczenie do bezpieczeństwa, społeczności i różnorodności. Dobrobyt i zdrowie wszystkich naszych interesariuszy jest dla nas priorytetem. Dążymy do przestrzegania najwyższych standardów w celu zapewnienia naszym pracownikom i interesariuszom bezpieczeństwa, szacunku i sprawiedliwego traktowania.

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy firmą opowiadającą się za zróżnicowaniem i inkluzywnością, która współpracuje i znajduje nowe sposoby działania, zapewniające najlepsze możliwe rezultaty dla wszystkich interesariuszy. Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo szanujemy równość szans i zachęcamy wszystkich naszych pracowników do adaptacji, współpracy i innowacyjności ponad granicami.

PASJA

Jesteśmy pionierami w branży z silnymi powiązaniami z krajami i społecznościami, w których prowadzimy swoją działalność. Nasi pracownicy czerpią satysfakcję, kiedy mogą stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakimi są  odkrywanie nowych możliwości, prowadzenie terminali, generowanie trwałych korzyści dla naszych społeczności goszczących, ochrona środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewnienie zysków dla naszych akcjonariuszy.

ZAUFANIE

Prowadzimy firmę w sposób uczciwy, a także z szacunkiem i wyrozumiałością dla naszych pracowników, partnerów, społeczności i naszego środowiska. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że pracujemy w odpowiedzialny sposób, co pozwala nam zdobyć zaufanie i je utrzymać.

DETERMINACJA

Nasi pracownicy niestrudzenie pracują z ogromną determinacją nad realizacją swoich celów i wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań wobec partnerów, akcjonariuszy, społeczności przyjmujących, a także środowiska naturalnego.