Projekt COMODALCE (Enhancing COordination on multiMODAL freight transport in Central Europe), Project no. CE1455 Interreg to  międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy, dofinansowany z funduszu Interreg Central Europe, którego celem jest wytworzenie narzędzi IT do koordynacji portów morskich z zapleczem. Projekt jest współfinasowany przez fundusz Interreg Central Europe. Partnerami jest 10 podmiotów z 5 krajów Europy Centralnej.

Budżet całego projektu to 2 mln EUR, budżet BCT 181 300 EUR z dofinasowaniem na poziomie 85%. Czas trwania projektu 01.04.2019 – 31.03.2022.

Każdy z partnerów realizuje swój własny pilot. Wszystkie związane są z budową i zastosowaniem narzędzi do lepszej koordynacji portów z zapleczem i budowy zintegrowanej sieci cyfrowej dla transportu multimodalnego.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COMODALCE.html

BCT jest samodzielnym partnerem realizującym własne rozwiązanie technologiczne w kontekście poprawy koordynacji z zapleczem . Jest nim elektroniczna platforma do zarzadzania podstawieniami pociągów INCOS, powstała na bazie dokumentacji i rozwiązań z poprzedniego projektu (e-Impact CEF i LogoCon ).

Celem pilota BCT jest budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego przesyłanie danych pomiędzy systemami operacyjnymi partnerów uczestniczących w łańcuchu przewozów intermodalnych w Polsce. Platforma INCOS jest wyposażona w nowoczesny moduł integracyjny oferujący prostą i szeroko dostępną integrację międzysystemową. Posiada też rozwinięty interface użytkownika, dostępny przez Internet do manualnej i półautomatycznej obsługi dla tych partnerów, którzy nie posiadają własnych systemów operacyjnych.

Platforma INCOS eliminuje z obiegu papierowe dokumenty oraz tradycyjną komunikację w zakresie koordynacji przewozu kontenerów koleją i ich przeładunku. Partnerzy uczestniczący w procesie przekazują swoje dane na platformę w momencie ich powstawania oraz pobierają z niej dane zgodnie z przyznanym dostępem i rolą w procesie. To znacznie przyspiesza i ułatwia przetwarzanie danych. Pozwala na lepszą kontrolę, analizę efektywności całego procesu i jego optymalizację.

W ramach projektu odbyły się konsultacje ze środowiskiem operatorów, przewoźników kolejowych i operatorów terminali intermodalnych. Zostały zebrane informacje, uwagi i sugestie na temat potrzeb i ewentualnych rozwiązań, które mogłyby ułatwić i usprawnić obrót intermodalny. 

Mimo, iż platforma INCOS obecnie wykorzystywana jest przez BCT tylko w  procesie obsługi pociągów intermodalnych, to jej konstrukcja przewiduje wieloterminalowość i współpracę w obrębie całego środowiska intermodalnego w Polsce. Mogą do niej przystąpić inne terminale morskie oraz lądowe, wykorzystując już istniejące funkcjonalności i integracje.

Obecnie platforma INCOS jest już wykorzystywana produkcyjnie (od 1.02.2021) i posiada wytworzone następujące integracje międzysystemowe:

- Integracja z systemem operacyjnym Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (Main Sail)

-integracja z systemem operacyjnym Loconi Intemodal

- integracja z systemem operacyjnym PCC Intermodal

- integracja z systemem Szips ZMPG (w trakcie opracowania)

-integracja z systemem PasCom Spedycja II (w trakcie opracowania)

-integracja z systemem EKL PKP Cargo (planowana)

 

Platforma INCOS dostępna jest pod adresem: https://www.incos.pl/incos/login

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: incos@bct.gdynia.pl