https://cdnweb.bct.gdynia.pl/s3fs-public/2021-06/kontenery_1920x500.jpg

BCT dysponuje specjalnie wydzielonym obszarem do składowania kontenerów chłodzonych. Obszar ten wyposażony jest w infrastrukturę umożliwiającą podłączenie 600 kontenerów chłodzonych. Kontroler temperatury sprawdza bieżącą temperaturę co 4 godziny.