BCT jest czołowym polskim specjalistycznym terminalem przystosowanym do obsługi ładunków skonteneryzowanych w różnych relacjach transportowych.

Przy obecnych rocznych możliwościach przeładunkowych wynoszących 1 mln TEU, Bałtycki Terminal Kontenerowy w Porcie w Gdyni jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku i wiodącym terminalem kontenerowym w Polsce.

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy oferuje:

 • załadunek i wyładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów
 • przeładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów
 • składowanie kontenerów, drobnicy i pojazdów
 • formowanie i rozformowywanie kontenerów
 • składy celne (drobnicy i samochodów)
 • obsługa ładunków typu "Project Cargo"

 

Do najważniejszych elementów warunkujących tak wysoką pozycję terminalu należą: posiadana infrastruktura, wykorzystywany sprzęt przeładunkowy oraz systemy informatyczne.

Infrastruktura:

 • nabrzeże przeładunkowe Helskie I o długości 800 m, głębokości max 12,7 m z pięcioma stanowiskami do obsługi statków kontenerowych w systemie lo-lo (lift on-lift off), w tym jednym umożliwiającym obsługę w systemie ro-ro (roll on-roll off),
 • 1 rampa uchylna sterowana hydraulicznie do obsługi statków z wykładanymi pomostami rufowymi ro-ro,
 • terminal kolejowy z trzema torami o długości 670 m każdy, przystosowany do jednorazowej obsługi 90 wagonów z kontenerami,
 • bocznica kolejowa z torami zdawczo-odbiorczymi (7 torów każdy o długości po ok. 1000 m), przystosowana do formowania pociągów kontenerowych,
 • stanowiska do obsługi samochodów z kontenerami i z ładunkiem (bramy samochodowe - 5 wjazdowych i 4 wyjazdowe),
 • magazyn o powierzchni krytej 20.000 m2 (jednorazowa pojemność składowa 15.000 ton drobnicy) z układem torowym o pojemności 30 wagonów,
 • powierzchnia magazynowa w postaci pojedynczej komory zamykanej o powierzchni 538 m2 (pojemność składowa wynosi 2.400 ton)
 • składy celne drobnicy o powierzchni 529 m2
 • parking dla pojazdów trasowych (powierzchnia 2 ha - centrum obsługi kierowców),
 • place składowe  o powierzchni do 140 000m2
 • place składowe o pojemności 20.000 TEU w pierwszej strefie przeładunkowej,
 • 600 stanowisk dla kontenerów chłodniczych.

Sprzęt przeładunkowy:

 • 6  suwnic nabrzeżowych: 2 x 17 rzędów; 4 x 19 rzędów,
 • 2  suwnice kolejowe 41/65 t,
 • 18 suwnic placowych 40/41 t,
 • 2  samobieżne żurawie portowe Liebherr LHM-400 – 100 t ,
 • 2  kontenerowe wozy podsiębierne 45 t ,
 • 3  reachstackery Kalmar – 45 t ,
 • 33 ciągniki siodłowe,
 • 12 wózków widłowych o udźwigu do 7 ton,
 • 5  wozów czołowo-widłowych o udźwigu 16-33 t ,
 • 29 naczep kontenerowych terminalowych.

 

Parametry nabrzeża:

 

Nazwa Terminala BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWYWY
Skrót / kod PLGDY
Maksymalne zanurzenie w kanale podjeściowym 13 m
Ograniczenie dot. wysokości statku bez limitu
Długość nabrzeża 800 m
Maksymalna dopuszczalna długość statku 360 m
Maksymalne zanurzenie przy nabrzeżu 12,4 m
Pływy 0 m
Długość operacyjna nabrzeża przy maksymalnym zanurzeniu 400 m
Liczba suwnic nabrzeżowych 4 x Post Panamax 2 x Panamax
Wysięg suwnic (dlugość / ilość rzędów) 52,5 m / 19 ilość rzędów 46 m / 17 ilość rzędów
Dopuszczalne obciążenie robocze pod chwytnikiem 51 ton 50 ton
Dopuszczalne obciążenie robocze pod hakiem 60 ton 60 ton
Liczba suwnic operujących w trybie twin 4 -
Minimalna liczba bayów 20” pomiędzy dwoma suwnicami 4 4
Ograniczenia dotyczące liczby warstw kontenerów na pokładzie 7 6
Maksymalna wysokość chwytnika od wody 38,5 m 36,5 m
Maksymalna dopuszalna wysokość kontenera OOG 4 m 4 m
Prześwit pomiędzy nogami suwnicy nabrzeżowej 17 m 17 m
Maskymalna szerokość kontenera z ładunkiem 5 m
Dostępna liczba przyłączy dla kontenerów chłodzonych 600