BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 60

81-127 Gdynia

POLSKA

 

+48 58 350 60 30

bct@bct.gdynia.pl

ZARZĄD

 

+48 58 350 60 30

sekretariat@bct.gdynia.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

 

+48 58 350 60 90

bok@bct.gdynia.pl

DZIAŁ FINANSOWY

Księgowość

+48 795501291

+48 795501292

finanse@bct.gdynia.pl  

+48 58 350 60 45

+48 795501296
ksiegowosc@bct.gdynia.pl
 

+48 795501444

+48 795501361

efaktura@bct.gdynia.pl

 

Rozliczenia

+48 795501298

+48 795501371

fakturowanie@bct.gdynia.pl 

reklamacje@bct.gdynia.pl  

DZIAŁ JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Bezpieczeństwo i Jakość ISO

+48 795 501 406

oficer@bct.gdynia.pl

 

Awarie i Reklamacje

+48 795 501 390

szkody@bct.gdynia.pl

 

Ochrona BCT

+48 795 501 358
dowodcaochronybct@bct.gdynia.pl

 

Biuro Przepustek BCT

+48 795 501 359
biuroprzepustek@bct.gdynia.pl

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

+48 601 690 707

+48 609 322 740

+48 601 919 244

zaopatrzenie@bct.gdynia.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

 

techniczny@bct.gdynia.pl

infrastruktura@bct.gdynia.pl

Magazyn Techniczny

+48 795 501 354

DZIAŁ KADR I PŁAC


+48 795 501 363

+48 795 501 305

+48 601 684 303

kadry@bct.gdynia.pl

DZIAŁ OPERACYJNY

Kierownik Zmiany

+48 795 501 366

operations@bct.gdynia.pl

 

Kierownik Planer

+48 795 501 308

operations@bct.gdynia.pl

 

Kontenery:

Kontroler Ruchu  

+48 795 501 315

traffic@bct.gdynia.pl

 

Obsługa danych operacyjnych Marineops

+48 795 501 317

marineops@bct.gdynia.pl

 

Planer statków

+48 795 501 397

+48 795 501 309

planer@bct.gdynia.pl

 

Planer kolei

+48 795 501 369

kolej@bct.gdynia.pl

 

Planer placu

+48 795 501 311

yard@bct.gdynia.pl

 

Specjalista obsługi bram

+48 795 501 318

+48 795 501 312

kontenery@bct.gdynia.pl   

       

Drobnica & Magazyn:

Dysponent Magazynu - rozformowania, formowania, ładunki spaletyzowane i luzem

+48 795 501 326

+48 795 501 328

cfsdysponent@bct.gdynia.pl

 

Obsługa kierowców drobnicowych - Bilety

+48 795 501 328

+48 795 501 462

bilety@bct.gdynia.pl

 

Kartoteka magazynowa

+48 795 501 330

cfskartoteka@bct.gdynia.pl

 

Dysponent drobnicy - ponadgabaryty, Project Cargo

+48 795 501 321

dysponentdrobnica@bct.gdynia.pl

IT

+48 58 350 60 44

it@bct.gdynia.pl

BHP

+48 795 501 465

bhp@bct.gdynia.pl