https://cdnweb.bct.gdynia.pl/s3fs-public/2021-06/mag_1920x500.jpg

Magazyn czasowego składowania drobnicy skonteneryzowanej (CFS) – obsługa kontenerów w zakresie napełniania drobnicą, rozformowywania ładunków skonteneryzowanych, magazynowanie, manipulacje ładunkiem, w tym na potrzeby kontroli służb państwowych.

 

Powierzchnia magazynu wynosi 20 000 m2 z dostępem do torów kolejowych.