Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na stacji Gdynia Port dojazd kolejowy do terminalu BCT będzie niemożliwy w dniach poniedziałek 19.09 od 14:00 do 26.09 do 14:00 (poniedziałek). Będzie to 7 dni całkowitego zamknięcia bez żadnej możliwości przetaczania wagonów. W tym czasie tor 38 prowadzący do BCT zostanie rozebrany.

Prosimy o wzięcie tego faktu po uwagę przy organizowaniu dostaw koleją do BCT we wrześniu i nieplanowanie pociągów w trakcie trwania zamknięcia.

Przeładunek wagonów i obsługa kolei na BCT będzie trawa do godz. 12:00 dnia 19.09, po czym oczekujemy wyciągnięcia przez przewoźników wszystkich wagonów z torów ładunkowych. W trakcie trwania zamknięcia nie będzie można pozostawić wagonów wewnątrz terminala.

Prace przeładunkowe zostaną wznowione 26.09 po 14:00, po pierwszych wtoczeniach wagonów.

W trakcie zamknięcia obsada Planera Kolei będzie jedynie w zmianie pierwszej (07:00-15:00)

Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie ta sytuacja spowoduje dla prawidłowego utrzymania łańcuchów dostaw, ale niestety prace na torowisku i podtorzu (wymiana i wzmocnienie gruntu) są niezbędne i na tyle rozległe, że nie pozwalają na poprowadzenie żadnego kolejowego bypassu. Ze strony wykonawcy robót mamy zobowiązanie, że to całkowite zamkniecie będzie jedynym do zakończenia prac na stacji i będzie w żaden sposób przesuwane lub przedłużane.