W poniedziałek 24 maja zostało oddane do użytku w całości torowisko manewrowo-postojowe przed brama Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, składające się z 7 torów. Długości użytkowe torów wahają się od 610m do 780m, co pozwala przyjmować pełne składy całopociągowe o maksymalnej długości dopuszczone do jazdy w Polsce, bez konieczności dzielenia.

Układ zewnętrzny torowiska BCT (tzw. rejon GPK) oraz układ wewnętrzny (za bramą kolejową, na terenie BCT) został wyposażony w system automatycznego sterowania ruchem (srk). W budynku lokomotywowni zaczęła funkcjonować nastawnia, która jest obsadzona przez nastawniczych zatrudnionych przez ZMPG, przestawiających zwrotnice i kontrolujących ruch na torowisku. Obsada nastawni pracuje systemie ciągłym 24/7 we wszystkie dni tygodnia włączając niedziele i święta. Instalacja automatycznych napędów na rozjazdach, zastąpiła proces ręcznego przestawiania zwrotnic, co znacznie przyspiesza i ułatwia wprowadzanie wagonów do obsługi na BCT.

Oddanie do użytku nowego zewnętrznego układu torowego jest elementem projektu ,,Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu – przebudowa i elektryfikacja’’, prowadzonej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia. W jej wyniku klasa całego torowiska BCT została podniesiona do najwyższej klasy, co pozwala na zwiększenie limitu nacisku na oś z 20 do 22,5 tony. Dodatkowo do układu wcześniej istniejących 6 torów został dobudowany siódmy. Całość torowiska zyskuje przez to większą przepustowość, co powoli na lepszą i płynniejszą obsługę BCT przez przewoźników kolejowych.

Ostatnim elementem tego projektu jest uruchomienie trakcji elektrycznej, która pozwoli na wjazd trasowych lokomotyw elektrycznych na torowisko ładunkowe BCT (aż pod suwnicę kolejową). To wyeliminuje konieczność czasochłonnego i kosztownego procesu wymiany lokomotyw na stacji Gdynia Port dla przewoźników kolejowych i będzie krokiem milowym w poprawie efektywności całego łańcucha przewozów intermodalnych (skrócenie czasu całkowitego przejazdu pociągu nawet o 8 godzin). Uruchomienie trakcji jest uzależnione od postępu prac modernizacyjnych na stacji Gdynia Port, prowadzonych przez Polskie Linie Kolejowe. Obecnie jest planowane na koniec 2023.