Powstał interesujący sojusz operatorów intermodalnych Loconi Intermodal oraz Baltic Rail łączący BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni i Port Koper (Słowenia). 

Jest to inicjatywa oparta o obecnie funkcjonujących serwisach intermodalnych i morskich. Od lipca Loconi uruchamia nowy serwis kolejowy z BCT do Wrocławia. Baltic Rail od dawna oferuje połączenie z Wrocławia do Kopru. W ten sposób zostają połączone porty na dwóch krańcach Europejskiego Korytarza Bałtyk-Adriatyk, co otwiera znacznie szybszą i efektywniejszą drogę transportową z krajów basenu Morza Śródziemnego do Skandynawii (i odwrotnie).

 
Obecnie wiele linii żeglugowych oferuje takie połączenia transportując kontenery wokół kontynentu europejskiego z dwoma (lub więcej) przeładunkami w portach bazowych, co daje całkowity czas przewozu 20-30 dni. Zastosowanie szybkiego i częstego połączenia kolejowego w poprzek kontynentu oraz wykorzystanie obecnych morskich połączeń bliskiego zasięgu jakie obsługujemy w BCT i Koprze, spowoduje skrócenie czasu przewozu kontenerów na tej trasie o połowę. Na przykład czas przewozu z portów Izraela i Egiptu do portów szwedzkich wyniesie ok. 14 dni, a Turcji tylko 10 dni. Koszt przewozu z zastosowaniem mostu lądowego Koper- BCT Gdynia, nie odbiega znacząco od poziomu stawek morskich.

 
Tym co odróżnia tę inicjatywę od poprzednich prób łączenia portów Adriatyku i Bałtyku, jest fakt wykorzystania obecnie istniejących połączeń i jej bezinwestycyjny charakter. Wszystkie serwisy intermodalne, jak i morskie istnieją i działają na swoich rynkach lokalnych. Inicjatywa Mostu jedynie łączy je i koordynuje w jedna kompleksową usługę. Dla wygody klienta – stworzono wspólny e-mail – info@balb.eu, gdzie można zgłaszać prośby o kwotowanie, rozkład jazdy, połączeń i pozostałe informacje.

 
Mamy nadzieję, że ta nasza wspólna inicjatywa: portu w Koprze, BCT, Loconi i Baltic Rail, pozwoli nam na przechwycenie nowych potoków ładunków, które do tej pory nas omijały i zwiększy nasza konkurencyjność na rynku międzynarodowych przewozów morskich jak i lądowych.