Z przyjemnością informujemy, że wdrożyliśmy na środowisko produkcyjne, dostępne obecnie dla wszystkich użytkowników nowa wersję (1.8.18). W tej wersji znajdują się nowe funkcjonalności postulowane przez użytkowników w czasie szkoleń i testów platformy.

1. moduł powiadomień mailowych - wysyła w sposób automatyczny informację na temat postępu zdarzeń, kluczowych czynności i zmian statusów w całym procesie zgłaszania i obsługi pociągu w którym państwa firma uczestniczy. Obecnie już nie trzeba być zalogowanym do platformy cały czas, aby śledzić kolejne zdarzenia na ekranie komputera. Informacja o postępie prac zostanie wysłana na adres mailowy. Moduł powiadomień można spersonalizować według potrzeb każdego z użytkowników. Użytkownik może sam zadecydować jakie powiadamianie chce dostawać ,a jakie nie.

Na platformie po wejściu w opcje konta każdego z użytkowników pojawiają się cztery kategorie powiadomień: ,,pociąg’’, ,,potwierdzenie załadunku’’, ,,grupa wagonowa’’ i ,,podstawienia/odstawienia’’. Każdą z tych grup można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Aktywacja uruchamia wysyłkę całego pakietu powiadomień zwianych z tym obszarem. Jest to szereg różnych wiadomości. Wysyłanie wiadomości można zatrzymać odklikując ta opcję.

2. plan Obsługi BCT - Znajduje się w menu głównym po lewej stronie. Po jego wywołaniu pokazuje bieżący plan obsługi pociągów/grup wagonowych w danej dobie, planowane godziny obsługi i rzeczywiste godziny rozpoczęcia i zakończenia operacji i ich status ruchowy. Plan jest uszeregowany według planowanych dat/godzin rozpoczęcia operacji przeładunkowych na BCT. Dodatkowo pokazuje w jakim podstawieniu/odstawieniu wagony wjeżdżają i wyjeżdżają do/z BCT. Ten widok kompiluje wiele danych zawartych w różnych modułach platformy i przez to jest bardzo pomocy w szybkiej orientacji na temat statusu obsługi danego pociągu na BCT.

3. widok torów - znajduje się również w menu głównym (po lewej stronie). Po jego naciśnięciu generuje się widok ustawienia wagonów na torowisku BCT w danym momencie podając ich status oraz ostatnią lub/i następną planowaną operację. Ten widok pozwala również na szybką orientacje dla przewoźników manewrowych i właścicieli wagonów odnośnie jaki tabor jest w tym momencie dostępny na torach BCT i jak mim można efektywnie zarządzać.

4. automatycznie budowanie podstawień/odstawień – jest to ułatwienie i skrót stworzony dla przewoźników manewrowych. Za pomocą jednego przycisku można łatwo zbudować odstawienie w relacji odwrotnej. Polega ona na automatycznym stworzeniu ruchu w przeciwna stronę z przypisanymi tymi samymi wagonami. Ta funkcjonalność znacznie upraszcza obsługę platformy dla pociągów wahadłowych.