Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.03 rozpoczyna się remont nawierzchni drogi prowadzącej przez wjazdowe portale OCR oraz kioski samoobsługowe, zlokalizowanej przy Parkingu Samochodów Trasowych.

I etap robót zakłada wyłączenie pierwszego portalu OCR oraz kiosków nr 1 i 2 (pierwsze dwa patrząc od ul. Kontenerowej). 

W związku z tym, przejazd przez około miesiąc, odbywać się będzie wyłącznie przez drugi portal OCR oraz kioski nr 3 i 4. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.