Szanowni Klienci BCT,

W oparciu o decyzje Służby Celnej i obowiązujące przepisy prawa, informujemy że zostaną wprowadzone zmiany związane z obsługą ładunków w  terminalu BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy  w zakresie:

  1. Udzielania zgody na wyprowadzanie towarów z magazynu czasowego składowania BCT – tzw. ściągania stopów systemowych,
  2. Wypełniania elektronicznej ewidencji magazynu czasowego składowania w części numeru zgłoszenia celnego MRN.

Powyższe będzie skutkowało następującymi działaniami, które zaczną obowiązywać od dnia 01.07.2023:

  1. WYWÓZ

Zgodnie z wymogiem KAS dla wszystkich kontenerów w procedurze wywozowej zostanie założony automatyczny stop systemowy, tzw. HOLD.

Warunkiem zgody na wyprowadzenie towaru (załadunek na statek) będzie zdjęcie HOLD po dokonanej odprawie celnej wywozowej lub zamkniętej operacji tranzytowej.

Dopisanie numeru MRN i usunięcie HOLD z kontenera możliwe jest z wykorzystaniem systemu PCS.

Do dnia 01.10.2023  usunięcie HOLD będzie też możliwe przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego „Baza Kontenerowy” w Gdyni.

  1. PRZYWÓZ

Dla kontenerów w procedurze przywozowej funkcjonariusze Oddziału Celnego „Baza Kontenerowy” w Gdyni odstępują od zdejmowania HOLD w systemie BCT.

Dopisanie numeru MRN i usunięcie HOLD z kontenera możliwe jest z wykorzystaniem systemu PCS lub na podstawie zlecenia specjalnego „Zdjęcie HOLD” utworzonego w systemie BCT.

Jeżeli do BCT zostanie wysłana prośba o usunięcie HOLD z kontenera, tzn. utworzone zostanie w/w zlecenie specjalne, to dodatkowo koniecznym jest wysłanie mail na adres: odprawa@bct.gdynia.pl z dokumentami poświadczającymi objęcie towaru procedurą celną i uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) -  np. komunikat DS299 otrzymany z systemu KAS.

W tytule maila należy podać numer zlecenia specjalnego lub odpowiedzieć na automatyczną wiadomość wysłaną z systemu BCT po utworzeniu zlecenia z załączonymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli prośba o usunięcie HOLD będzie kierowana do BCT, będzie się to wiązało z wydłużonym czasem zwolnieniem kontenera do 3 dni roboczych.

Powyższe będzie wynikało z konieczności weryfikacji dostarczonych dokumentów potwierdzających dokonanie stosownych procedur celnych pozwalających na wydanie towaru.

Powyższe zmiany dotyczą ładunków w kontenerach.

Proces obsługi drobnicy pozostaje bez zmian do dnia 31.12.2023.

BCT w porozumieniu z systemem PCS rozpoczyna testy/pilotaż automatycznego zwalniania towarów drobnicowych analogicznie jak to działa do tej pory dla kontenerów.

Opisane zmiany wynikają m.in. z obowiązku prowadzenia przez organy celne  kontroli celno-skarbowej w oparciu o  art. 46 i 188 UKC oraz uszczelnienia granicy morskiej na kierunku wywozowym (wywóz, tranzyt odbiorczy, dostawy wewnątrzwspólnotowe).