*** SZTORMOWANIE***

Brak sztormowania

 

Szanowni Klienci,

Informujemy, że obłożenie placów składowych na terminalu BCT zbliża się do ich granicznej pojemności. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji są narastające opóźnienia zawinięć statków oraz ich zwiększona nieregularność co powoduje nierównowagę w operacjach kontenerowych w eksporcie i imporcie.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością zachowania przez terminal satysfakcjonującego poziomu obsługi klienta zmuszeni jesteśmy tymczasowo wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu kontenerów eksportowych.

Dlatego też z dniem 21 listopada 2021 (niedziela) od rozpoczęcia zmiany trzeciej (od godz. 22:30) BCT wprowadza do odwołania regułę dotycząca możliwości złożenia kontenerów eksportowych nie wcześniej niż na 4 dni przed ETA statku, na który będą załadowane.

Ograniczenie to ma na celu zagwarantowanie możliwości obsługi Państwa kontenerów z należytą starannością i wydajnością. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji na placach składowych BCT zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania możliwości składania kontenerów w eksporcie.

Pragniemy podkreślić, że sytuacja na placach składowych jest monitorowana na bieżąco i o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z góry dziękujemy za Państwa współpracę w tym zakresie, ze swej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby w jak najmniejszym stopniu odczuli Państwo negatywne skutki zaistniałej sytuacji. Jako Partnerzy chcemy umożliwiać Państwu korzystanie z naszego terminala w sposób niezakłócony i liczymy, że te ograniczenia ułatwią harmonijne przezwyciężenie tymczasowych utrudnień.

Jednocześnie zachęcamy do planowania i realizacji regularnych wywozów kontenerów importowych z BCT co na pewno ułatwi składowanie i załadunki kontenerów w eksporcie.

Z poważaniem,

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy

 

 Znajdź nas :